LIPO CHILLI LIME CASHEW

Liên hệ đặt hàng
Quy cách đóng gói
Package 50g
thành phần/nguyên liệu

Cashewnuts (95%)

Sugar (1%)

Salt (0.3%)

Chilli seasoning (2.5%)

Chilli (0.4%)

Lime leaf (0.5%)

Lemongrass (0.3%)

What can we do for you?
Request a call back