LIPO CHEESE AND WASABI CASHEW

Liên hệ đặt hàng
Quy cách đóng gói
Package 50g
thành phần/nguyên liệu

Cashew nuts (95%)

Sugar (1%)

Salt (0.2%)

Cheese wasabi seasoning (3.8%)

What can we do for you?
Request a call back